Col·laboradors

Col·laborem amb els millors professionals

A Montesinos Teixits i Decoració sempre hem cregut amb el criteri del nostres col·laboradors, que saben que ens tenen com a bons professionals i, que els hi solucionem i donem resposta a tots els seus projectes relacionats amb la decoració tèxtil.